Separatory i przepompownie

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym.

Są to urządzenia techniczne przeznaczone są do zatrzymywania i separowania związków ropopochodnych, oraz oddzielania zawiesin mineralnych (piasków,szlamów) zawartych w ściekach odprowadzanych do odbiornika

Służą one do tłoczenia ścieków sanitarnych, deszczowych oraz przemysłowych. Wyposażone są w pojedyncze, podwójne lub potrójne układy pompowe, pracujące naprzemiennie lub jednocześnie.

Zatapialne pompy z typoszeregu WQ stosuje się do pompowania ścieków lub wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń.

Nasi partnerzy handlowi