Rury drenarskie

Ich zadaniem jest przyjęcie wody zgromadzonej w gruncie. W drenażu budynku układa się je na poziomie ławy fundamentowej ze spadkiem 0,5% w kierunku odbiornika wody.

  • rury drenarskie PVC-U - występują w średnicach Fi50,80,100,125,160 i 200. Są to rury o całkowitej perforacji, najczęściej stosowane w obszarze zieleni i wokół budynku.
  • rury drenarskie PVC-U w otulinie z geowłókniny. Rure z geowłókniną stosuje się w celu zabezpieczenia instalacji przed zamulaniem, dodatkowo w celu dodatkowego zabezpieczenia warstwę filtracyjną z kruszywa można owinąć dodatkowo geowłókniną.
  • rury drenarskie PVC-U z włókna kokosowego - włókno kokosowe spełnia restrykcyjne warunki dotyczące filtracji i jest stosowany w miejscach szczególnie narażonych na zamulenie.
  • drenaż ciężki z PE-HD/PP o trzech stopniach perforacji

Drenaż ciężki dzięki dużej wytrzymałości może być wykorzystywanych systemów odwodnień dróg i autostrad, lotnisk, torowisk, placów magazynowych, terenów przemysłowych, boisk sportowych. Dodatkowo dzięki dużej odporności chemicznej jak i na wysokie temperatury mozemy być także wykorzystywany przy budowie wysipisk odpadów kokunalnych i przemysłowych. Rury te występują w trzech stopniach perforacji - w pełni perforowana częściowo sącząca perforacja 220C obudowy rury i sącząca przepływowa (wielofunkcyjna), szczeliny sączące zajmują 105C obwodu rury,pozostała część jest pełna. Rury te występują w średnicach od Fi110 to Fi600.

Nasi partnerzy handlowi