Oferta

W naszej ofercie znajdziecie Państwo materiały z branży wodno - kanalizacyjnej, rury kanalizacyjne PVC, PP, rury kamionkowe, rury wodne PE, drenarskie, studzienki rewizyjne i osadnikowe PVC i PP oraz betonowe. Odwodnienia liniowe, włazy i wpusty żeliwne oraz żeliwno-betonowe, zbiorniki na szambo czy deszczówkę, przepompownie, elementy drogowe oraz elementy KPED.

Sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej lub deszczowej, wewnętrzne lub zewnętrzne. Kształtki, studnie rewizyjne.

Rury drenarskie. Standartowe, w otulinie z geowłókniny, z PP, z włókna kokosowego, pełne, kształtki drenarskie oraz rewizyjne studzienki osadnikowe.

Sieci wodociągowe. Rury PE-HD, armatura żeliwna, kształtki skręcane tworzywowe, mosiężne, zgrzewane elektrooporowo, studnie wodomierzowe.

Studnie betonowe. Złazowe łączone na uszczelkę lub pióro-wpust, a także studzienki uliczne odwadniające.

Włazy i wpusty żeliwne

Włazy i wpusty. Włazy żeliwne i żeliwno betonowe we wszystkich klasach obciążenia, wpusty uliczne.

Rury kamionkowe.  Kielichowe, kształtki, manszety. Dostępne w dwóch klasach wytrzymałościowych.

Odwodnienie liniowe. Kanały z polimerbetonu, w różnych wysokościach, szerokościach oraz klasach nośności. Skrzynki osadnikowe.

Separatory i przepompownie. Separatory substancji ropopochodnych, przepompownie, pompy zatapialne.

Oczyszczalnie i zbiorniki. Ekologiczne, biologiczne oczyszczalnie, zbiorniki na szambo, wodę opadową. Tworzywowe, betonowe.

Elementy drogowe. Architektura drogowa, kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, korytka betonowe, elementy KPED.

Rury osłonowe. Dwuścienne rury osłonowe, giętkie  z pilotem o różnych średnicach, rury dwudzielne.

Nasi partnerzy handlowi