Kanalizacyjne studnie betonowe i żelbetonowe

Wykonywane są jako włazowe z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych z komorą roboczą w kształcie koła w przekroju poprzecznym o średnicach nominalnych: DN 800, DN 1000, DN 1200, DN 1500, DN 2000, DN 2500 w oparciu o normę PN-EN 1917 i Aprobatę Techniczną AT/2008-03-1526

  • Łączone na gumową uszczelkę o średnicach DN 1000, 1200, 1500, 2000
  • Łączone na pióro - wpust o średnicach DN 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500

W produkowanych przez nas studniach montujemy fabrycznie w momencie formowania elementów stopnie złazowe żeliwne lub stopnie stalowe w otulinie poliamidowej. Stosowane stopnie spełniają wymogi normy PN-EN 13101.

Dennice wykonujemy jako elementy monolityczne, w które osadzane są przejścia szczelne.

Wykonujemy kinety betonowe o wysokościach 1/2, 3/4 lub 1:1. Dodatkowo mogą być pokryte powłoką żywiczną lub z zamontowanymi wkładkami PP, itp.

Nasi partnerzy handlowi