Systemy kanalizacji zewnętrznej

Rury PVC, PP, gładkie, dwuścienne, kształtki kanalizacyjne, zasuwy zwrotne, studnie rewizyjne, skrzynki rozsączające.

Znajdują zastosowanie w podziemnym grawitacyjnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji ułożonych w ziemi w pasie drogowym w jezdni lub poza ią, a także na innych terenach wykorzystywanych do celów infrastuktury kanalizacyjnej.

Skutecznie zabezpieczają pomieszczenia położone na najniższych kondygnacjach przed zalaniem spowodowanym wstecznym przepływem wody deszczowej lub ścieków sanitarnych.

Niezbędne do tworzenia instalacji wodociągowychm, w ich skład wchodzą : złączki, kolanka, trójniki oraz zaślepki.

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym odprowadzaniu wód deszczowych, woda deszczowa nie może być odprowadzana do spływu kanalizacji sanitarnej.

PVC/PP studnie przeznaczone są do budowy grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych i przemysłowych), oraz drenażu.

Główną zaletą tego typu rury jest to, że przy niewielkim zużyciu materiały, a co za tym idzie przy niewielkiej wadze wywarzane są rury o dużej sztywności obwodowej.

Nasi partnerzy handlowi