System zagospodarowania wody deszczowej

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym odprowadzaniu wód deszczowych, woda deszczowa nie może być odprowadzana do spływu kanalizacji sanitarnej w świetle prawa woda deszczowa jest ściekiem i należy ją odprowadzić zgodnie z zarządzeniem obowiązującym na terenie danej gminy. W przypadku niedostępności instalacji deszczowej jesteśmy zmuszeni do zastosowania systemu rozsączającego aby woda deszczowa odprowadzana z powierzchni dachu oraz utwardzonych powierzchni (chodnik,droga) mogła być odprowadzona do gruntu rodzinnego. Zagospodarowanie wody deszczowej to nie tylko troska o środowisko ale także korzyści finansowe takie jak:

  • zwolnienie od wprowadzonego nie dawno w niektórych miastach i gminach podatku od deszczówki
  • obniżenie kosztów związanych z rosnącymi cenami wody i oczyszczania ścieków
  • odciążanie przeciążonych miejskich systemów kanalizacji burzowej
  • ważna dla środowiska ochrona zasobów wód gruntowych oraz zapobieganie przesuszaniu gleby.

Do najczęściej stosowanych rozwiązań zagospodarowania deszczówki należą:

  • studnia chłonna z kręgów betonowych lub rur PP (niski koszt instalacji i zakupu)
  • skrzynki rozsączające - duże możliwości objętościowe w gruncie
Nasi partnerzy handlowi