Armatura żeliwna

Jako dodatkowe wyposażenie instalacji wodociągowej wchodzą ; zasuwy gwintowane lub kołnierzowe,które za pomocą obudowy teleskopowej i skrzynki żeliwnej umożliwiają wyłączenie zasilania w celu naprawy układu.

Łączniki rurowe RR - stosowane do łączenia bosych końców rur żeliwnych

Łącznik rurowo kołnierzowy RK - stosowany do łączenia bosych końców rur żeliwnych, stalowych z armaturą kołnierzową.

Opaski naprawcze - stosowane są do naprawy jednolitych odcinków rur stalowych żeliwnych PE oraz PVC

Nawiertki samonawiercające - służą do utworzenia przyłącza wodociągowego do punku odbioru wody z magistrali głównej. Występują także jako nawiertko zasuwy NWZ

Hydranty - stosowane są w celach przeciwpożarowych, występują nadziemne (klasyczne, łamane- zabezpieczają przed zniszczeniem istalacji w razie kolizji samochodu)i podziemne.

Kompensatory - przeznaczone są do regulacji długości rurociągu oraz zabezpieczenia przy występowanie naprężeń wzdłużnych.

Komplety doszczelniające - przeznaczone są do uszczelnienia złączy kołnierzowych w armaturze wodociągowej.

Kołnierze ślepe i z gwintem - służa do zaślepiania rur i armatury z zakończeniem kołnierzowym oraz do połączenia z urządzeniami i instalacjami z gwintem zewnętrznym.

Nasi partnerzy handlowi