Włazy i wpusty żeliwne

W celu zwieńczenia studzienek stosuje się w zależności od rodzaju studzienki włazy lub wpusty. Odpowiednie klasy zwieńczeń wpustów i włazów kanałowych stosowane są zależnie od miejsca zabudowy.

Różnorodne miejsca zabudowy podzielone są na klasy od A15 do F900.

Należy pamiętać że za wybór odpowiedniej klasy odpowiedzialny jest projektant. W przypadkach budzących wątpliwości zaleca się wybierać klasę wyższą.

 • Klasa A 15
  Powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów;
 • Klasa B 125
  Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych;
 • Klasa C 250
  Dotyczy tylko zwieńczeń wpustów ściekowych usytuowanych przy krawężnikach w obszarze mierzonym od ściany krawężnika może sięgać w tor ruchu maksimum 0,5 m i w drogę dla pieszych maksimum 0,2 m;
 • Klasa D 400
  Jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych;
 • Klasa E 600
  Powierzchnie poddane dużym naciskom od kół np. rampy, powierzchnie przemysłowe.
 • Klasa F 900
  Powierzchnie poddane szczególnie dużym naciskom od kół np. pasy startowe.
Nasi partnerzy handlowi