Rury kamionkowe

Do podstawowych zalet rur kamionkowych należą:

  • trwałość
  • odporność na korozję
  • mała chropowatość powierzchni
  • duża odporność na ścieranie
  • łatwość recyklingu

Wada jest kruchość rur, konieczność zachowania dużej ostrożności przy transporcie i układaniu, aż do zasypania wykopów włącznie.

Kształtki kamionkowe

W ofercie asortymentowej rur kamionkowej są kształtki: łuki kamionkowe 15, 30, 45 ,90 st, trójnikiproste i redukcyjne o kątach 45 i 90 st, korki, przyłączasiodłowe oraz manszety łączące bose końce.

Nasi partnerzy handlowi